Adresa:

Ustanička 244D
11000 Beograd
Telefoni za narudžbine:

+381 (0) 11 3477 252
+381 (0) 65 3477 252

Adresa Novi Beograd:

Bulevar Mihaila Pupina 10d
lokal 32 V.P.
11070 Novi Beograd,
Telefoni za narudžbine:

+381 (0) 11 213 7061
+381 (0) 65 213 7061

Radno vreme

10:30h – 22:00h
Nedelja je slobodan dan

Tekući račun:
330 – 400 – 7110 – 66

Matični broj:
20365552

PIB:
105356727